خبر خبر

چهارمين روز بهارو ديدارکارکنان فرودگاه بندرعباس با مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اولین جمعه ی سال 1396 را برای کارکنان فعال و ساعی تمامی واحدهای عملیاتی فرودگاه بین المللی بندرعباس خاطره ساز نمود .

دکتر رحمت اله مه آبادی در چهارمین روز بهاری با بازدید از بخش های مختلف فرودگاه بین المللی بندرعباس با کارکنان کشیک واحدهای عملیاتی مانند ایمنی و آتش نشانی ، مراقبت پرواز ، مخابرات ، الکترونیک ، مدیریت ترمینال و اطلاعات پرواز ، آمار و اداره فنی دیدار وگفتگو کرد .

وی در دیدار از ترمینال با کارکنان پلیس فرودگاه و حفاظت هواپیمائی سپاه و کارکنان غرفه های مستقر در فرودگاه نیز دیدار نمود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد