خبر خبر

تسليت

خوشا آنان که با عزت زگیتی                  بساط خویش برچیدند ورفتند

زکالای ایــن آشفتــه بازار                                        محبت را پسندیدند و رفتند

مطلع گشتیم  همکار   ارجمندمان   خانم "مریم مسافرزاده  " ازکارکنان

محترم اداره امور مالی فرودگاه بندرعباس ،  در فراق"  مادر "بزرگوارشان به سوگ نشسته اند

 از درگاه ایزد منان برای عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان صبرو شکییبایی مسئلت مینماییم

 

مدیریت و کارکنان اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد