خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري 1-اماکن تجاری و خدماتی 2- فضاهای تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی بندرعباس

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري :

1-اماکن تجاری و خدماتی

2- فضاهای تبلیغاتی

در فرودگاه  بین المللی بندرعباس

*** به فایل ضمیمه مراجعه شود ***

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد