خبر خبر

دومین دوره آموزشی بازآموزی تقرب پرواز در سال 95 در سیمولاتور بندرعباس

دومین دوره آموزشی بازآموزی تقرب پرواز ( مقدماتی) در سال 95 با هدف ارتقاء و به روز رسانی دانش پرسنل صبح شنبه 95/7/24 در سیمولاتور فرودگاه بین المللی بندرعباس افتتاح گردید .

در این دوره آموزشی که تا تاریخ 95/7/28 ادامه خواهد داشت پرسنل مراقبت پرواز فرودگاههای تبریز ، ساری و بندرعباس حضور دارند  . شرکت کنندگان طی یک هفته به مدت 30 ساعت مباحث مربوطه را آموزش خواهند دید. گفتنی است تدریس این دوره برعهده آقای رضوی از فرودگاه اصفهان می باشد که آقایان طاهریان و رازقی فرد از فرودگاه بندرعباس ایشان را در این امر همراهی مینمایند. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد