خبر خبر

بازدید سفیر سنگاپور از فرودگاه بین المللی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان در پی درخواست سفیر غیر مقیم کشور سنگاپورآقای ONG Keng Yong  با ظرفیتهای فرودگاه بین المللی بندرعباس در حوزه های مسافری وسرمایه گذاری از نزدیک آشنا شدند.

ایشان ضمن بررسی ظرفیتها هدف از این بازدید را امکان سنجی جهت سرمایه گذاری در فرودگاههای استان عنوان نمود .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد