خبر خبر

انتصاب مشاور امور فرودگاهی و مسئول پیگیری ویژه

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان مهندس علی کاملی با ابلاغ  مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان به عنوان مشاور امور فرودگاهی و مسئول پیگیری ویژه مدیر کل منصوب گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد