خبر خبر

.
افشین پور حسین رئیس اداره حراست فرودگاههای استان هرمزگان شد
.

ساعت 10 صبح امروز مراسم معارفه رئیس حراست فرودگاههای استان هرمزگان با حضور مدیر کل حراست هواپیمائی کشوری و سرپرست حراست شرکت فرودگاهها وناوبری هوائی ایران حاج آقای فیروزی ، مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان مهندس امانی ، مدیرکل حراست دستگاههای اجرایی استان هرمزگان حاج آقا عابدینی و تنی چند از مسئولین استانی و فرودگاهی در محل سالن کنفرانس اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان انجام گردید .

در این مراسم آقای افشین پورحسین به عنوان رئیس اداره حراست فرودگاههای استان هرمزگان منصوب شد .   

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد