خبر خبر

.
بازديدازنمايشگاه مبارزه همگاني باموادمخدرومضرات اعتياد
بازديدازنمايشگاه مبارزه همگاني باموادمخدرومضرات اعتياد
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان نمایشگاه  مبارزه همگاني باموادمخدرومضرات اعتیاد در ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی بندرعباس دایر شده است . صبح امروز مدیر کل فرودگاههای استان با همراهی مسئولین فرودگاهی ازنمايشگاه بازدید نمودند . 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد