خبر خبر

.
کلیه املاک اداره کل شناسنامه دار شد
.

کلیه املاک اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان وفرودگاههای بندرلنگه وابوموسی دارای پلاک اموال گردیدند .

بنابر سیاستهای اخیر شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مبنی بر تخصیص پلاک اموال به کلیه ساختمانهای اداری ، عملیاتی ، مسکونی و ترمینالهای مسافری این مهم در سه فرودگاه بندرعباس ، بندرلنگه و ابوموسی انجام شد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد