خبر خبر

.
تردد درسالن عمومی ترمینال شماره 2 روان شد
.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در جهت افزایش فضای مناسب ترمینالی بخصوص در سالن عمومی ترمینال دو فرودگاه بین المللی بندرعباس که محل تجمیع مسافرین و مستقبلین بطور همزمان می باشد ، جابجائی و تغییر جهت با زاویه نود درجه کلیه کانترهای پذیرش مسافر و قرار گرفتن در ضلع عرضی این ترمینال باعث ایجاد فضایی باز و مناسب برای تردد و ایستایی مراجعه کنندگان گردید ، همچنین در این جابجایی امکان افزایش تعداد کانترهای پذیرش به دوبرابر تعداد کنونی مهیا شد که این خود گامی دیگر در جهت سهولت ترانزیت مسافرین از این فرودگاه می باشد .   

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد