خبر خبر

.
انتصاب
.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان جناب آقای فرید آل معزز به سمت معاون فرودگاه ابوموسی منصوب شدند . 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد