خبر خبر

.
به استقبال ماه خدا می رویم
.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان ، ماه خدا ، پس از پارتیشن بندی و بهسازی کلی در فضای داخلی مسجد فرودگاه بندرعباس ، آیین غبار روبی جهت استقبال از این ماه پربرگت با مشارکت پرسنل داره کل ، سپاه حفاظت هواپیمائی و پلیس فرودگاههای استان برگزار شد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد