خبر خبر

.
نوسازی شبکه آب غیرشرب فرودگاه بندرعباس
.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان مکانیزه نمودن سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز فرودگاه بین المللی بندرعباس به منظور بهسازی و جلوگیری از هدر رفت آب آغاز شد .      

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد