خبر خبر

...
سردر ورودی فرودگاه ابوموسی
...

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان نصب تابلو ورودی فرودگاه ابوموسی و بهسازی دکل های روشنائی پارکینگ و اپرون این فرودگاه با هزینه ایی بالغ بر هفتصد میلیون ریال به اتمام و بهره برداری رسید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد