خبر خبر

تسليت
تسليت
تسليت

با خبر شدیم همکار گرامی جناب آقای منوچهر حمزه وی از کارکنان اداره ایمنی و آتش نشانی در فراق" برادر"بزرگوارشان به سوگ نشسته اند

 از درگاه ایزد منان برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان صبرو شکییبایی مسئلت مینماییم .

مدیریت و کارکنان اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد