خبر خبر

...
تاسيس اولين شرکت مجازي در اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
مقدمات تاسيس اولين شرکت مجازي در اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان

تاسیس اولین شرکت مجازی در اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان

در راستای اجرای منویات مدیرعامل محترم ؛

در اولین جلسه شورای اداری سال 95 اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان مصوب گردید :

  1. تشکیل کارگروه بررسی و تشکیل اولین شرکت مجازی (virtual company ) در حوزه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی ایران در اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان
  2. انتخاب هیئت موسس شرکت مجازی در ماه جاری
  3.  
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد