خبر خبر

تشکيل اولين جلسه ايمني اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان درسال 1395
اولين جلسه کميته ايمني
تشکيل اولين جلسه ايمني اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان در سال 1395

برگزاری اولین جلسه کمیته ایمنی  

راس ساعت 10 صبح امروز جلسه کمیته ایمنی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان با حضور مدیر کل ، معاونین ، روسای ادارات عملیاتی و حراست و مدیر ایمنی با رویکرد عملیاتی نمودن هر چه بهتر تئوری های ایمنی فرودگاهی ، در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در این جلسه پس از تلاوت آیات روح بخش کلام الله مجید ، محمود امانی بنی در خصوص الزام رعایت ایمنی در محل کار همچون ضرورت ایمنی در منزل و سایر نقاطی که انسان حضور دارد اشاره نمود . وی افزود در حوزه های مختلف فرودگاهی و در تعامل با ارگانهای مختلف ، ابتدا ما پرسنل شرکت فرودگاهها ملزم به رعایت ایمنی و الگو قرار گرفتن برای دیگر ارگانهای مستقر میباشیم . امانی همچنین در این جلسه به چند مورد بسیار مهم جهت ارتقاء سطح ایمنی فرودگاه بین المللی بندرعباس اشاره و با تعیین وقت مناسب از حضار خواست جهت اجرایی نمودن موارد ذکر شده همکاری لازم را با مدیر ایمنی اداره کل داشته باشند . پس از امانی مدیر ایمنی اداره کل با شرح و توضیح موارد خاص موجود و ارائه طریق مناسب برای رفع موانع و رسیدن به ایده آل های ایمنی فرودگاهی مطالبی را مطرح نمود .

جلسات کمیته ایمنی فرودگاهی هر دو ماه یکبا برگزار می گردد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد