خبر خبر

برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان
برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان
برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان

برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان

همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان دوشنبه 30 فروردین ماه 95 با حضور معاونین وزرای کشور ، تعاون ، امور قتصادی و دارائی ، کار و رفاه اجتماعی و شماری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سالن شرکت گاز  بندرعباس آغاز بکار کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در افتتاحیه همایش استاندار محترم هرمزگان به ظرفیت های بالقوه استان و فرصت های بیشمار سرمایه گذاری اشاره نمودند .

دومین سمینار فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان در روزهای 30 و 31 فروردین ماه 95 با حضور مدیران و فعالان ادارات کل ، سازمان ها و ادارات استان ، مدیرکل ، معاونین و روسای ادارات حراست و بازرگانی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در بندرعباس در حال برگزاری است .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد