خبر خبر

بازديد پرسنل مراقبت پروازازمرکزکنترل دريايي
بازديد پرسنل مراقبت پروازازمرکزکنترل دريايي
در این بازدید همکاران اداره مراقبت پرواز از نزدیک با وظایف ، مسئولیت ها ، روشهای عملیاتی و سیستم های گزارش دهی به واحد MRCC آشنا شدند .

 

بازدید پرسنل مراقبت پرواز از مرکزکنترل دریایی

تیم مراقبت پرواز اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان از مرکز کنترل دریایی و مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریائی (MRCC ) بندرشهید رجائی بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در این بازدید همکاران اداره مراقبت پرواز از نزدیک با وظایف ، مسئولیت ها ، روشهای عملیاتی و سیستم های گزارش دهی به واحد MRCC آشنا شدند .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد