ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:30

کیشKIS7062

کیش

طبق برنامه

07:30

ماهان IRM1095

تهران

طبق برنامه

07:35

آسمانIRC3792

شیراز

طبق برنامه

08:05

آسمانIRC644

تهران

طبق برنامه

09:00

قشمQSM1220

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

اخبار فرودگاه
۲۶ دی ۱۳۹۷

توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس و افزايش آن به 10 محل پارک هواپيما

توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس و افزايش آن به 10 محل پارک هواپيما
۱۷ دی ۱۳۹۷

آغاز پروژه توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس

آغاز پروژه توسعه اپرون فرودگاه بين المللي بندرعباس
۱۵ دی ۱۳۹۷

با حضور استاندار هرمزگان پروژه اجراي سيويل ورک سيستم کمک ناوبري هوائي DVOR فرودگاه ابوموسي کلنگ زني شد

با حضور استاندار هرمزگان پروژه اجراي سيويل ورک سيستم کمک ناوبري هوائي DVOR فرودگاه ابوموسي کلنگ زني شد
۱۲ دی ۱۳۹۷

جدا سازي ورودي ترمينال هاي داخلي و خارجي

جدا سازي ورودي ترمينال هاي داخلي و خارجي

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟