ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

15:10

قشمQSM1214

تبریز

نشست پایان دریافت بار

16:15

کیشKIS7138

اصفهان

اعلام ورود

17:30

ایران ایرIRA256

تهران

طبق برنامه

18:00

آسمانIRC3794

شیراز

طبق برنامه

19:20

زاگرسIZG4039

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

گزارش تصویری گزارش تصویری

سال حمایت از کالای ایرانی سال حمایت از کالای ایرانی

اخبار فرودگاه
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۱۰ شهريور ۱۳۹۷

تسليت

تسليت به همکار گرامي
۹ مرداد ۱۳۹۷

آغاز سفر معنوي 915 زائربيت الله الحرام از فرودگاه بندرعباس

حجاج هرمزگان با 4 پرواز به سرزمين وحي اعزام شدند

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟