ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:30

ماهان IRM1095

تهران

باطل شد

07:35

آسمانIRC3792

شیراز

باطل شد

08:00

زاگرسIZG4059

تهران

طبق برنامه

10:45

سپهرانSHI4332

تهران

طبق برنامه

12:45

ایران ایرIRA3352

کیش

طبق برنامه

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

اخبار فرودگاه
۲۵ شهريور ۱۳۹۸

برگزاري جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان با محوريت جمع بندي عملکرد نيمه اول 98

برگزاري جلسه شوراي اداري اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان با محوريت جمع بندي عملکرد نيمه اول 98
۲۳ شهريور ۱۳۹۸

تقدير از دستگاههاي برتر استان در جشنواره شهيد رجايي

تقدير از دستگاههاي برتر استان در جشنواره شهيد رجايي
۲۳ شهريور ۱۳۹۸

برگزاري بيست و دومين جشنواره شهيد رجايي

برگزاري بيست و دومين جشنواره شهيد رجايي
۱۷ شهريور ۱۳۹۸

مه صبحگاهي در فرودگاه بين المللي بندرعباس

مه صبحگاهي در فرودگاه بين المللي بندرعباس

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟