ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

23:50

ایران ایرIRA3352

کیش

نشست پایان دریافت بار

07:30

کیشKIS7062

کیش

طبق برنامه

08:05

آسمانIRC644

تهران

طبق برنامه

08:30

ایران ایرIRA354

تهران

طبق برنامه

08:35

آسمانIRC3792

شیراز

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

گزارش تصویری گزارش تصویری

سال حمایت از کالای ایرانی سال حمایت از کالای ایرانی

اخبار فرودگاه
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۱۰ شهريور ۱۳۹۷

تسليت

تسليت به همکار گرامي
۹ مرداد ۱۳۹۷

آغاز سفر معنوي 915 زائربيت الله الحرام از فرودگاه بندرعباس

حجاج هرمزگان با 4 پرواز به سرزمين وحي اعزام شدند

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟