ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:45

سپهرانSHI4332

تهران

نشست پایان دریافت بار

11:00

قشمQSM1214

تبریز

نشست پایان دریافت بار

13:40

آسمانIRC3977

کرمانشاه

طبق برنامه

14:00

ماهان IRM1095

تهران

طبق برنامه

14:45

قشمQSM1226

ساری

طبق برنامه

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

اخبار فرودگاه
۲ شهريور ۱۳۹۸

تبريک هفته دولت

تبريک هفته دولت
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني

پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني
۲۹ مرداد ۱۳۹۸

اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.

اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

با کمال تاسف با خبر شديم جناب سرهنگ محمد علي جمال آباي فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان هرمزگان، در غم از دست دادن مادر گراميشان عزادار شده اند .

با کمال تاسف با خبر شديم جناب سرهنگ محمد علي جمال آباي فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان هرمزگان، در غم از دست دادن مادر گراميشان عزادار شده اند .

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟