ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:15

کیشKIS7138

اصفهان

نشست پایان دریافت بار

17:30

ایران ایرIRA256

تهران

طبق برنامه

18:00

آسمانIRC3794

شیراز

طبق برنامه

19:20

زاگرسIZG4039

تهران

طبق برنامه

21:00

ماهان IRM4593

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

گزارش تصویری گزارش تصویری

سال حمایت از کالای ایرانی سال حمایت از کالای ایرانی

اخبار فرودگاه
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۱۰ شهريور ۱۳۹۷

تسليت

تسليت به همکار گرامي
۹ مرداد ۱۳۹۷

آغاز سفر معنوي 915 زائربيت الله الحرام از فرودگاه بندرعباس

حجاج هرمزگان با 4 پرواز به سرزمين وحي اعزام شدند

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟