ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

14:10

ایران ایرIRA3364

یزد

نشست پایان دریافت بار

14:35

ایران ایرIRA3388

شیراز

نشست دریافت بار از نقاله

15:00

قشمQSM1220

تهران

اعلام ورود

15:05

قشمQSM1256

گرگان

باطل شد

17:00

ايرتورIRB912

تهران

طبق برنامه

ویژه نوروز ویژه نوروز

 

 

                          

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

 

 

                       

اخبار فرودگاه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ابراز رضايتمندي مسافرين از استفاده ايربريج (پل تلسکوپي) فرودگاه بين المللي بندرعباس

ابراز رضايتمندي مسافرين از استفاده ايربريج (پل تلسکوپي) فرودگاه بين المللي بندرعباس
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تبريک روز فناوري اطلاعات هوانوردي و روابط عمومي

تبريک روز فناوري اطلاعات هوانوردي و روابط عمومي
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اظهار همدردي با آقاي ابراهيم معزي

اظهار همدردي با آقاي ابراهيم معزي
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازديد معاون عمراني استاندار هرمزگان از فرودگاه بين المللي بندرعباس

بازديد معاون عمراني استاندار هرمزگان از فرودگاه بين المللي بندرعباس

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟