ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:35

آسمانIRC3792

شیراز

طبق برنامه

12:45

کیشKIS7138

اصفهان

طبق برنامه

14:00

وارشVRH5826

ساری

طبق برنامه

14:00

ایران ایرIRA3364

یزد

طبق برنامه

14:05

ایران ایرIRA3388

شیراز

طبق برنامه

ویژه نوروز ویژه نوروز

 

 

                          

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

 

 

                       

اخبار فرودگاه
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

اسناد فراخوان

اسناد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان
۱۹ فروردين ۱۳۹۸

آگهي فراخوان

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي
۲۰ اسفند ۱۳۹۷

فرودگاه بين المللي بندرعباس آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزي 98

فرودگاه بين المللي بندرعباس آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزي 98
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه بين المللي بندرعباس با موفقيت برگزار شد

مانور کامل طرح اضطراري فرودگاه بين المللي بندرعباس با حضور کليه دستگاههاي امدادي ، نجات و امنيتي فرودگاهي و غير فرودگاهي در روز يکشنبه مورخ دوازده اسفند ماه 97 با موفقيت برگزار شد

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟