ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

10:45

سپهرانSHI4332

تهران

اعلام ورود

11:00

قشمQSM1214

تبریز

اعلام ورود

13:40

آسمانIRC3977

کرمانشاه

طبق برنامه

14:00

ماهان IRM1095

تهران

طبق برنامه

14:45

قشمQSM1226

ساری

طبق برنامه

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

News
2019-08-24

تبريک هفته دولت

تبريک هفته دولت
2019-08-21

پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني

پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني
2019-08-20

اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.

اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.
2019-08-18

با کمال تاسف با خبر شديم جناب سرهنگ محمد علي جمال آباي فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان هرمزگان، در غم از دست دادن مادر گراميشان عزادار شده اند .

با کمال تاسف با خبر شديم جناب سرهنگ محمد علي جمال آباي فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان هرمزگان، در غم از دست دادن مادر گراميشان عزادار شده اند .

Polls Display Polls Display

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟