آرشیو خبر آرشیو خبر

۳۰ مرداد ۱۳۹۸
پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.
۱ مرداد ۱۳۹۸
31تير سال 1398 آخرين روز اعزام حجاج هرمزگاني به سرزمين وحي
۳۰ تير ۱۳۹۸
اعزام نخستين گروه زائران حج تمتع سال 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

لینک ها لینک ها