ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

10:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

مشهد

اعلام ورود |

10:25:00

A-310-300

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7440

اصفهان

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

14:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

16:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7089

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA438

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

20:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

07:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه |

100

جمعه

07:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3797

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

07:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه |

747

جمعه

07:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

08:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

پرواز کرد |

2, 5, 6

1396-03-04 08:40

100

پنج شنبه

08:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1094

تهران

آماده پرواز |

1, 2, 3, 3, 4, 5

747

پنج شنبه

09:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7439

اصفهان

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

11:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

مشهد

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

11:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

15:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

17:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7088

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

21:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

22:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3798

شیراز

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

جمعه

08:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

مشهد

طبق برنامه |

100

جمعه

08:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه |

A320

جمعه

08:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA339

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

09:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7185

دبی

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7184

دبی

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶