خدمات ترافیک هوایی خدمات ترافیک هوایی

خدمات ترافيک هوايي-فرودگاه بندرعباس
 

خدمات ترافیک هوایی

خدمات ترافیک هوایی که به حرکت و جابجایی هواپیما در داخل فرودگاه و در مجاورت آن می پردازد ،شامل کنترل ترافیک هوایی و رویه های مربوطه میشود.

در زیر این عنوان ، کلیه خدمات ناوبری مخابراتی به هواپیماها ارائه می شود. این خدمات شامل جهت یابی به کمک ارتباطات راه دور و خدمات کنترل ترافیک هوایی است. این خدمات برای کلیه هواپیماها چه در حالت پرواز از روی آسمان فرودگاه (Over Fly) منطقه تقرب فرود هواپیما (Landing) و کنترل زمینی (Ground control) ارائه می شود.

صورتحساب این خدمات توسط فرودگاه برای شرکت های هواپیمایی ارسال می شود، اما مسئولیت وصول صورت حساب ها تاکنون بعهده شرکت فرودگاههای کشور بوده است . از سال 86 مسئولیت بعهده خود فرودگاهها است . اساساً تعرفه این خدمات برای پروازهای بین المللی براساس وزن هواپیما و به صورت 004/0 دلار آمریکا برای هر تن – کیلو محاسبه می شود و معمولاً درمحاسبه این هزینه ، کوتاه ترین فاصله مسیر در نظر گرفته می شود. حداقل هزینه خدمات برای پروازهای بین المللی 50 دلار آمریکا است.

در مورد پروازهای داخلی ، این خدمات معمولاً به ریال محاسبه و دریافت می شود و پایه محاسبه 23% تعرفه بین المللی می باشد. حداقل تعرفه ارائه این خدمات برای پروازهای داخلی نیز 23% حداقل تعرفه پروازهای بین المللی است