ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:00

ATR1909

تهران

نشست

07:10

IRC644

تهران

اعلام ورود

07:30

QSM1220

تهران

اعلام ورود

07:30

KIS7062

کیش

طبق برنامه

07:35

IRC3797

شیراز

اعلام ورود

بندرعباس
امروز: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
30 °
35 °
30 °
24 Sep 2017
36 °
30 °
25 Sep 2017
35 °
30 °
26 Sep 2017
35 °
30 °
27 Sep 2017
36 °
29 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه حج ویژه حج

اخبار فرودگاه
۱۵ شهريور ۱۳۹۶

اتمام عملیات بازگشت حجاج هرمزگانی با ورود ششمین پرواز به فرودگاه بین المللی بندرعباس

ششمین و آخرین پرواز بازگشت حجاج در ساعت 21:05 چهارشنبه پانزدهم شهریور ماه 1396 وارد فرودگاه بندرعباس شد
۱۵ شهريور ۱۳۹۶

چهار پرواز بازگشت حجاج ، از جده وارد بندرعباس شد

1085 زائرهرمزگانی با چهار پرواز از جده وارد بندرعباس شدند
۱۴ شهريور ۱۳۹۶

دو پرواز درروز نخست بازگشت حجاج ، از جده وارد بندرعباس شد

545 زائرهرمزگانی امروز با دو پرواز از جده وارد بندرعباس شدند
۱۳ شهريور ۱۳۹۶

چهار پرواز درروز نخست بازگشت حجاج از جده وارد بندرعباس خواهد شد

حجاج هرمزگانی فردا با چهار پرواز از جده وارد بندرعباس می شوند