اطلاعات رویداد اطلاعات رویداد

اطلاعات رواديد- فرودگاه بندرعباس
 
 

مدارک  لازم

تذکر : هموطن عزیز ، ازآنجایی که روند صدور گذرنامه نیازمند اطلاعات و مدارک کامل می باشد لذا ضرورت داردتا در این زمینه دقت و همکاری لازم را مبذول داشته و با ارایه اطلاعات لازم  و تکمیل دقیق پرسشنامه ها و ارایه  مدارک کامل مامور کنسولی را در تسریع و انجام به موقع امور یاری نمایید.

 

حضور متقاضی  و  ارایه  اصل  شناسنامه  جدید (عکسدار برای افراد 15  سال به بالا) و3 نسخه تصویر تمام  صفحات
_   اصل و 1 نسخه تصویر کارت شناسایی ملی و یا تصویر پرسشنامه درخواست  صدور  کارت ( برای افراد 15 سال به بالا)
_  اصل  و3 نسخه تصویر کارت یا  برگ  اقامتگذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت
تکمیل و امضای3نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه
_  تکمیل اظهاریه بقاء به   تابعیت ایرانی برای متقاضیان دارندگان تابعیت خارجی و  یا اعلام ندامت از پناهندگی  برای  متقاضیان  و یا دارندگان  اقامت  پناهندگی  و تصویر آن
_  6قطعه عکس4*6جدید و یکنواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شالگردن/ خانمها باحجاب کامل)
درخواست کتبی متقاضی متضمن آخرین تاریخ و مرز خروج قانونی از کشورو یک نسخه تصویر آن
_   تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت
_  تکمیل پرسشنامه  صدور  مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین  خارج از کشور
_   تکمیل پرسشنامه  مخصوص  صدور  مجوز  خروج مشمولان خارج از کشوربرای آقایانی که فاقدکارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه می باشند(مشمولین)
_    تکمیل  پرسشنامه درج مشخصات  همراهان در گذرنامه  درصورت وجود همراه 
اصل قبض بانکی واریزهزینه های صدور گذرنامه ، تغییر محل اقامت ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر  خروج  مکرر یا استعلام  و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضی) به حساب   نمایندگی


شرایط  اختصاصی مدارک


 توضیحات  مهم

 

1-    پس از دریافت گذرنامه  جدید ضرورت دارد تا نسبت به بررسی همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام  نموده تا درصورت وجود اشکال مراتب سریعاً به مامور کنسولی اعلام و نسبت به رفع  آن  اقدام  گردد.
گذرنامه صادره می بایست دارای مشخصات زیر باشد:
کلیه  مشخصات  فارسی  و  لاتین  دارنده  و همراهان صحیح و  بدون ایراد باشد.
عکس  دارنده  و  همراهان  واضح  و  کاملاً  مشخص باشد.
تاریخ  پایان  اعتبار  گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سالتمام از تاریخ صدور آن بیشتر باشد.
در صورت  تغییر محل اقامت ، نام کشور محل  اقامت  دارنده  در صفحه سوم  گذرنامه درج شده باشد.
مرز  و تاریخ آخرین خروج ازایران  دارنده (در صورت وجود) بطور صحیح در صفحه 3 گذرنامه  درج شده باشد.
 مهراجازه خروج مکرر یا مشمولین (با مهر و امضاء مامور کنسولی) در یکی از  صفحات  گذرنامه  درج شده باشد.
یادآوری مهم:  چنانچه مشخصات همسر و فرزندان   دارنده به عنوان همراه  در  گذرنامه  درج شده  باشد می بایست تعداد همراهان نیزدرمهر اجازه خروج  مکرر  یا  مشمولین صادره درج شده باشد.

 

2-    کلیه هزینه های مربوط  به امور گذرنامه که از سوی مامور کنسولی اعلام می گردد می بایست تنها به حساب بانکی  اعلام شده از سوی نمایندگی واریز و اصل رسید آن همراه مدارک دیگر  ارایه  گردد.
پرداخت  هرگونه  وجه  به  صورت  نقد جایز نبوده  و خلاف مقررات  میباشد.