دفاتر شرکت های هواپیمایی دفاتر شرکت های هواپیمایی

 

ایران ایر :  بلوار امام خمینی- روبروی شهر نمایش  تلفن: 33336547 – 33335959 (076)

ماهان: بلوار امام خمینی، حدفاصل میدان ‏های دلگشا و شهدا، آژانس مسافرتی قشم گشت تلفن: 2- 07612440360  تلفن: 6- 07612248944 فکس: 07612223090

کیش ایر : فرودگاه بندر عباس، دفتر فروش هواپیمایی کیش   شماره تماس:  07632251850 و 07632251851   شماره دورنویس:  07632251852

قشم ایر : فرودگاه بندر عباس، دفتر فروش هواپیمایی قشم ایر  شماره تماس:  7633611411  

آسمان : بندرعباس 07633350000

آتا : هتل هرمز 0763343117