ستاد اقامه نماز ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز-فرودگاه بندرعباس

قال رسول الله صلی الله علیه وآله :

همانا نماز خواندن وسیله نزدیکی مومن به خداست .

 

ستاد اقامه نماز اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان