اشیاء گمشده اشیاء گمشده

اشيا گمشده-فرودگاه بندرعباس
 

اگر اشیاء مسافرین در فرودگاه گم شود شامل دو قسمت می باشد:

1 - وسایل مانند موبایل، نوت بوک و وسایلی از این قبیل که به دلیل خصوصی بودن اطلاعات، درقسمت حراست سپاه نگهداری می شود

2-  بقیه اشیاء نزد پلیس می باشد.
در صورتیکه اشیاء مسافر در هواپیما جا بماند

مسافرانی که وسایل خود را در محدوده فرودگاه گم کرده‌اند می‌توانند جهت پیگیری دریافت این وسایل  به دفتر مدیریت ترمینال  واقع در ترمینال 2 پروازهای داخلی فرودگاه بندرعباس مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است در خصوص اشیاء گمشده و خسارت وارده به بار مسافران در طول پروازها، فرودگاه هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسافران جهت اعلام مفقودی یا خسارت وارده، باید به دفتر جامه‌دان شرکت هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند.