ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

08:05

آسمانIRC644

تهران

باطل شد

09:25

قشمQSM1220

تهران

اعلام ورود

09:45

کیشKIS7065

جزیره ابوموسی

باطل شد

10:05

سپهرانSHI4332

تهران

طبق برنامه

11:00

قشمQSM1214

تبریز

طبق برنامه

ویژه نوروز ویژه نوروز

 

 

                          

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

 

 

                       

اخبار فرودگاه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ابراز رضايتمندي مسافرين از استفاده ايربريج (پل تلسکوپي) فرودگاه بين المللي بندرعباس

ابراز رضايتمندي مسافرين از استفاده ايربريج (پل تلسکوپي) فرودگاه بين المللي بندرعباس
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اظهار همدردي با آقاي ابراهيم معزي

اظهار همدردي با آقاي ابراهيم معزي
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازديد معاون عمراني استاندار هرمزگان از فرودگاه بين المللي بندرعباس

بازديد معاون عمراني استاندار هرمزگان از فرودگاه بين المللي بندرعباس
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاري جلسه دفاعيه از بودجه و اعتبارات سال 1398 اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان

برگزاري جلسه دفاعيه از بودجه و اعتبارات سال 1398 اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟