ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:35

آسمانIRC3792

شیراز

باطل شد

10:30

کیشKIS7062

کیش

باطل شد

13:45

کیشKIS7138

اصفهان

طبق برنامه

14:00

ایران ایرIRA3364

یزد

طبق برنامه

14:05

ایران ایرIRA3388

شیراز

طبق برنامه

دیدار مردمی دیدار مردمی

ویژه حج 98 ویژه حج 98

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال شعار سال

میز خدمت الکترونیکی میز خدمت الکترونیکی

شهراه شهراه

تقویم هوانوردی تقویم هوانوردی

اخبار فرودگاه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني

پايان عمليات بازگشت حجاج هرمزگاني
۲۹ مرداد ۱۳۹۸

اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.

اولين کاروان حجاج هرمزگاني 29 مرداد 98 از طريق فرودگاه بين لمللي بندرعباس به وطن بازگشتند.
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

با کمال تاسف با خبر شديم جناب سرهنگ محمد علي جمال آباي فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان هرمزگان، در غم از دست دادن مادر گراميشان عزادار شده اند .

با کمال تاسف با خبر شديم جناب سرهنگ محمد علي جمال آباي فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي استان هرمزگان، در غم از دست دادن مادر گراميشان عزادار شده اند .
۲۲ مرداد ۱۳۹۸

بازديد محمود اماني بني مديرکل فرودگاههاي استان هرمزگان از روند پيشرفت پروژه هاي در حال انجام در فرودگاه بندرلنگه .

بازديد محمود اماني بني مديرکل فرودگاههاي استان هرمزگان از روند پيشرفت پروژه هاي در حال انجام در فرودگاه بندرلنگه .

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

كدام بخش پرتال بندرعباس از ديدگاه شما، عملكرد بهتري دارد؟