خوش آمدید — امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰:۱۷
بندرعباس
امروز یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
32°
33°
20°
فردا ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
33°
21°
۱۱ فروردین ۱۳۹۴
32°
22°
۱۲ فروردین ۱۳۹۴
33°
23°
۱۳ فروردین ۱۳۹۴
34°
20°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 338 شيراز نشست(19:10) F100 ترمینال 1 شنبه 18:45 2015-03-28 18:45:00
ايران اير 256 تهران نشست(18:55) A320 ترمینال 1 شنبه 18:50 2015-03-28 18:50:00
معراج 2854 تهران نشست(19:35) A320 ترمینال 2 شنبه 19:15 2015-03-28 19:15:00
ايران اير 392 اصفهان/تهران نشست(19:15) F100 ترمینال 1 شنبه 19:30 2015-03-28 19:30:00
آسمان 6513 دبي نشست(22:20) F100 ترمینال 1 شنبه 20:50 2015-03-28 20:50:00
آسمان 3793 شيراز نشست(00:05) F100 ترمینال 1 شنبه 23:50 2015-03-28 23:50:00
آسمان 644 تهران نشست(07:45) F100 ترمینال 1 یک شنبه 07:55 2015-03-29 07:55:00
کيش اير 7062 كيش نشست(08:05) F100 ترمینال 1 یک شنبه 08:00 2015-03-29 08:00:00
ماهان 1095 تهران نشست(09:05) B743 ترمینال 1 یک شنبه 08:55 2015-03-29 08:55:00
کيش اير 7065 ابوموسی نشست(10:20) F100 ترمینال 1 یک شنبه 10:30 2015-03-29 10:30:00
آسمان 6513 دبي نشست(11:40) AT72 ترمینال 1 یک شنبه 10:55 2015-03-29 10:55:00
آسمان 647 رشت نشست(13:35) F100 ترمینال 1 یک شنبه 13:30 2015-03-29 13:30:00
نفت 2631 اهواز نشست(16:00) FK50 ترمینال 1 یک شنبه 15:25 2015-03-29 15:25:00
معراج 2854 تهران لغو شد A320 ترمینال 1 یک شنبه 19:15 2015-03-29 19:15:00
ماهان 1093 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 1 یک شنبه 19:20 2015-03-29 19:20:00
فلای دوبی 257 دبي طبق برنامه B738 ترمینال 1 یک شنبه 20:45 2015-03-29 20:45:00
ايران اير 458 تهران طبق برنامه MD82 ترمینال 1 یک شنبه 21:20 2015-03-29 21:20:00
ايران اير 384 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 1 دو شنبه 08:10 2015-03-30 08:10:00
ماهان 1095 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 1 دو شنبه 09:25 2015-03-30 09:25:00
ماهان 1046 مشهد طبق برنامه A310 ترمینال 1 دو شنبه 10:30 2015-03-30 10:30:00
ايران اير 385 چابهار طبق برنامه F100 ترمینال 1 دو شنبه 11:35 2015-03-30 11:35:00
آسمان 6513 دبي طبق برنامه AT72 ترمینال 1 دو شنبه 13:30 2015-03-30 13:30:00
اير تور 8054 اصفهان طبق برنامه MD82 ترمینال 1 دو شنبه 15:00 2015-03-30 15:00:00
ايران اير 256 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 1 دو شنبه 15:50 2015-03-30 15:50:00
نفت 2646 كيش طبق برنامه FA50 ترمینال 1 دو شنبه 17:00 2015-03-30 17:00:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 393 اصفهان/تهران پرواز کرد(20:10) F100 ترمینال 2 شنبه 19:20 2015-03-28 19:20:00
ايران اير 677 دبي پرواز کرد(19:40) A320 ترمینال 1 شنبه 19:40 2015-03-28 19:40:00
ايران اير 339 شيراز پرواز کرد(20:15) F100 ترمینال 2 شنبه 20:05 2015-03-28 20:05:00
معراج 2855 تهران پرواز کرد(20:25) A320 ترمینال 2 شنبه 20:15 2015-03-28 20:15:00
آسمان 6514 دبي پرواز کرد(22:55) F100 ترمینال 1 شنبه 21:30 2015-03-28 21:30:00
آسمان 3794 شيراز پرواز کرد(00:40) F100 ترمینال 2 یک شنبه 00:30 2015-03-29 00:30:00
آسمان 646 رشت پرواز کرد(08:45) F100 ترمینال 2 یک شنبه 08:40 2015-03-29 08:40:00
کيش اير 7064 ابوموسی پرواز کرد(08:50) F100 ترمینال 2 یک شنبه 08:45 2015-03-29 08:45:00
ماهان 1094 تهران پرواز کرد(11:00) B743 ترمینال 2 یک شنبه 10:40 2015-03-29 10:40:00
کيش اير 7063 كيش پرواز کرد(11:15) F100 ترمینال 2 یک شنبه 11:15 2015-03-29 11:15:00
آسمان 6514 دبي پرواز کرد(12:35) AT72 ترمینال 1 یک شنبه 11:45 2015-03-29 11:45:00
آسمان 645 تهران پرواز کرد(14:15) F100 ترمینال 2 یک شنبه 14:15 2015-03-29 14:15:00
نفت 2630 اهواز پرواز کرد(17:50) FK50 ترمینال 2 یک شنبه 15:55 2015-03-29 15:55:00
معراج 2855 تهران لغو شد A320 ترمینال 2 یک شنبه 20:15 2015-03-29 20:15:00
ماهان 1092 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 2 یک شنبه 21:00 2015-03-29 21:00:00
فلای دوبی 258 دبي طبق برنامه B738 ترمینال 1 یک شنبه 21:45 2015-03-29 21:45:00
ايران اير 459 تهران طبق برنامه MD82 ترمینال 2 یک شنبه 22:05 2015-03-29 22:05:00
ايران اير 384 چابهار طبق برنامه F100 ترمینال 2 دو شنبه 08:45 2015-03-30 08:45:00
ماهان 1094 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 2 دو شنبه 11:15 2015-03-30 11:15:00
ماهان 1047 مشهد طبق برنامه A310 ترمینال 2 دو شنبه 11:45 2015-03-30 11:45:00
ايران اير 385 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 2 دو شنبه 12:10 2015-03-30 12:10:00
آسمان 6514 دبي طبق برنامه AT72 ترمینال 1 دو شنبه 14:15 2015-03-30 14:15:00
اير تور 8055 اصفهان طبق برنامه MD82 ترمینال 2 دو شنبه 15:45 2015-03-30 15:45:00
ايران اير 439 ساري طبق برنامه F100 ترمینال 2 دو شنبه 16:25 2015-03-30 16:25:00
نفت 2647 كيش طبق برنامه FK50 ترمینال 2 دو شنبه 17:30 2015-03-30 17:30:00
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان صبح امروز دوشنبه ساعت 9:30 مهندس مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از فرودگاه بندرعباس دیدن کرد در این دیدار دو ساعته مهندس اسفندیاری و مهندس باقریان ایشان را همراهی میکردند در ابتدای ورود مهندس مه آبادی ضمن مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بررسی های لازم در خصوص روند مدیریت سیلاب  در فرودگاه بندرعباس انجام شده  و به زودی شاهد روند سریع بهسازی ها خواهیم بود . وی در ادامه از ساختمان ترمینال ها بخش های مختلف اداری و فنی عملیاتی فرودگاه بندرعباس بازدید کردند . در ادامه بازدید مهندس بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان از روند فعالیت ها و توسعه فرودگاه بندرعباس گزارشی را ارائه دادند بد
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان، مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از لغو تمامی پروازهای امروز که تا پایان ساعت 22 امشب  به دلیل جاری شدن سیلاب بر روی سطوح پروازمی باشد ، خبرداد. رضا بدیعی فرد با بیان اینکه 90 درصد سطوح پروازی فرودگاه بین المللی بندرعباس به زیر آب فرو رفته است، اظهار کرد: بارش شدید باران که از اواسط شب گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد موجب انحراف مسیر سیل از قسمت شمال شرقی فرودگاه شده و حجم زیادی از آب را وارد سطوح پروازی این فرودگاه کرده است. بدیعی فرد افزود: با توجه به اینکه پیشرفت آب همچنان ادامه دارد، فرودگاه بین المللی بندرعباس بسته اعلام شده است و پیش بینی می شود این تعطیلی تا 48 ساعت آینده ادامه داشته باشد. مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگ
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور پانوراما مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان از نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور پانوراما در ترمینال جدید فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان رضا بدیعی فرد با اعلام این خبر افزود : با توجه به  بهره برداری از طبقه دوم ترمینال جدید در چند ماه گذشته که با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال انجام شد وعملا افزایش 2500 متر مربعی از ظرفیت ترمینال را در برداشت نیاز به نصب و راه اندازی  این آسانسورها بیش از پیش احساس گردید و با توجه به نزدیکی ایام عید نوروز و نیاز خدمات دهی بهتر به مسافرین عزیز علاوه برنصب وراه اندازی پله برقی و پله ثابت دو دستگاه آسانسور هیوندا  به همراه روکش پانوراما با اعتباری ب
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۳
مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان گفت: پروازشماره 945هواپیمایی ایرتورکه قراربود ساعت هشت و سی دقیقه  صبح (اول اسفند ماه ) انجام شود به دلیل نقص فنی و نیازبه قطعه انجام نشد و شرکت هواپیمایی مذکور مجبور به اسکان مسافران درهتل هرمز بندرعباس شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان رضا بدیعی فرد با اعلام این خبر افزود: این هواپیما که قرار بود با یکصد و پنجاه مسافرصبح دیروز(اول اسفند ماه) در ساعت هشت و 30 دقیقه فرودگاه بندرعباس رابه مقصد مشهد ترک کند به دلیل نقص فنی دربرق موتورهواپیما موفق به انجام پرواز  در موعد مقررنشد و تلاش برای رفع نقص نیزدر همان روز به نتیجه نرسید. وی افزود:هواپیمای مذکوراگرچه درساعت 11و 30 دقیقه برای پروازاعلام آمادگی کرد لیکن به