خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۷
بندرعباس
امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
36°
39°
31°
فردا ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
40°
31°
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
41°
31°
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
41°
31°
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
42°
32°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کيش اير 7481 مشهد نشست(15:25) F100 ترمینال 1 سه شنبه 16:00 2015-08-04 16:00:00
آسمان 6513 دبي نشست(20:05) AT72 ترمینال 1 سه شنبه 16:40 2015-08-04 16:40:00
ايران اير 256 تهران نشست(19:00) A320 ترمینال 1 سه شنبه 18:40 2015-08-04 18:40:00
ايران اير 270 اهواز نشست(18:45) A320 ترمینال 1 سه شنبه 18:45 2015-08-04 18:45:00
آسمان 647 رشت نشست(19:05) A320 ترمینال 2 سه شنبه 18:55 2015-08-04 18:55:00
ماهان 1093 تهران لغو شد A306 سه شنبه 19:20 2015-08-04 19:20:00
آسمان 3702 يزد لغو شد F100 ترمینال 1 سه شنبه 20:40 2015-08-04 20:40:00
ايران اير 384 تهران نشست(09:05) MD82 ترمینال 1 چهار شنبه 07:55 2015-08-05 07:55:00
ماهان 1095 تهران نشست(09:10) B743 ترمینال 1 چهار شنبه 08:25 2015-08-05 08:25:00
ايران اير 385 چابهار نشست(12:25) MD82 ترمینال 1 چهار شنبه 11:35 2015-08-05 11:35:00
آسمان 3849 كيش نشست(12:05) AT72 ترمینال 1 چهار شنبه 12:00 2015-08-05 12:00:00
نفت 2585 سيري نشست(12:25) FK50 ترمینال 1 چهار شنبه 12:30 2015-08-05 12:30:00
ايران اير 256 تهران طبق برنامه MD82 ترمینال 1 چهار شنبه 17:50 2015-08-05 17:50:00
کيش اير 7089 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 1 چهار شنبه 18:45 2015-08-05 18:45:00
ماهان 1093 تهران لغو شد A306 چهار شنبه 19:20 2015-08-05 19:20:00
آسمان 3793 شيراز طبق برنامه F100 ترمینال 1 چهار شنبه 19:45 2015-08-05 19:45:00
فلای دوبی 257 دبي طبق برنامه B738 ترمینال 1 چهار شنبه 20:45 2015-08-05 20:45:00
ايران اير 346 اصفهان طبق برنامه MD82 ترمینال 1 چهار شنبه 21:15 2015-08-05 21:15:00
آسمان 3748 آبادان طبق برنامه F100 ترمینال 1 چهار شنبه 23:59 2015-08-05 23:59:00
کيش اير 7062 كيش طبق برنامه F100 پنج شنبه 08:00 2015-08-06 08:00:00
ماهان 1095 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 1 پنج شنبه 08:15 2015-08-06 08:15:00
کيش اير 7065 ابوموسی طبق برنامه F100 پنج شنبه 10:30 2015-08-06 10:30:00
آسمان 3797 شيراز طبق برنامه AT72 ترمینال 1 پنج شنبه 14:30 2015-08-06 14:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
کيش اير 7063 كيش پرواز کرد(16:45) F100 ترمینال 1 سه شنبه 16:45 2015-08-04 16:45:00
آسمان 3794 شيراز پرواز کرد(20:40) F100 ترمینال 1 سه شنبه 17:20 2015-08-04 17:20:00
ايران اير 677 دبي پرواز کرد(19:55) A320 ترمینال 1 سه شنبه 19:25 2015-08-04 19:25:00
ايران اير 271 اهواز پرواز کرد(19:35) A320 ترمینال 2 سه شنبه 19:30 2015-08-04 19:30:00
آسمان 645 تهران پرواز کرد(19:55) A320 سه شنبه 19:30 2015-08-04 19:30:00
ماهان 1092 تهران لغو شد A306 سه شنبه 20:40 2015-08-04 20:40:00
آسمان 3702 يزد لغو شد F100 ترمینال 2 سه شنبه 21:10 2015-08-04 21:10:00
سپاه 2730 سيري پرواز کرد(08:30) YK42 ترمینال 2 چهار شنبه 08:30 2015-08-05 08:30:00
ايران اير 384 چابهار پرواز کرد(09:55) MD82 ترمینال 2 چهار شنبه 08:40 2015-08-05 08:40:00
ماهان 1094 تهران پرواز کرد(11:05) B743 ترمینال 2 چهار شنبه 11:05 2015-08-05 11:05:00
ايران اير 385 تهران پرواز کرد(13:05) MD82 ترمینال 2 چهار شنبه 12:20 2015-08-05 12:20:00
آسمان 3850 كيش پرواز کرد(12:50) AT72 ترمینال 2 چهار شنبه 12:35 2015-08-05 12:35:00
نفت 2584 سيري پرواز کرد(13:00) FK50 ترمینال 1 چهار شنبه 13:00 2015-08-05 13:00:00
سپاه 2734 تهران پذيرش مسافر در ميز AN26 ترمینال 1 چهار شنبه 13:00 2015-08-05 13:00:00
ايران اير 347 اصفهان طبق برنامه MD82 ترمینال 2 چهار شنبه 18:35 2015-08-05 18:35:00
کيش اير 7088 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 1 چهار شنبه 19:30 2015-08-05 19:30:00
آسمان 3749 آبادان طبق برنامه F100 ترمینال 2 چهار شنبه 20:15 2015-08-05 20:15:00
ماهان 1092 تهران لغو شد A306 چهار شنبه 20:40 2015-08-05 20:40:00
فلای دوبی 258 دبي طبق برنامه B738 ترمینال 1 چهار شنبه 21:45 2015-08-05 21:45:00
ايران اير 257 تهران طبق برنامه MD82 ترمینال 2 چهار شنبه 22:00 2015-08-05 22:00:00
آسمان 3794 شيراز طبق برنامه F100 ترمینال 2 پنج شنبه 00:30 2015-08-06 00:30:00
کيش اير 7064 ابوموسی طبق برنامه F100 پنج شنبه 08:45 2015-08-06 08:45:00
ماهان 1094 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 2 پنج شنبه 10:30 2015-08-06 10:30:00
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
در راستای اجرای بند 3 فصل 13 دستورالعمل طرح اضطراری فرودگاه بندر لنگه جلسه دور میزی این طرح  در  ساعت 00 : 10 با تلاوت آیات قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران شروع شد . موضوع جلسه در خصوص طرح عملیات مانور اضطراری فرضی ـ دورمیزی بر اساس سه هدف کلی و اصلی، نحوه فرماندهی ، تعامل در ارتباطات و چگونگی هماهنگی بین واحدهای فرودگاهی و ارگانهای شهرستان  در ارتباط با این طرح در زمان وقوع حادثه و سوانح هوائی در محدوده فرودگاهی و خارج از آن جهت تسهیل و تسریع در انجام کار و همچنین ترتیب برگزاری جلسات مانور بر اساس سند 9137 ایکائو به صورت طرح الزامی بر کلیه فرودگاهها هر 6 ماه یک بار به منظور بررسی و به روز رسانی طرح اضطراری ، در راستای آماده سازی ، ایجاد امکانات و بسترهای لازم و رف
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار (نوبت اول) بدینوسیله به آگهی می‌رساند اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان در نظر دارد پروژه توسعه و تجهیز فرودگاه شهرستان ابوموسی ( احداث ساختمان و سایر) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار و شرکت‌های تأیید صلاحیت شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که دارای رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه و تأسیسات می‌باشند، واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند پس از نشر آگهی از تاریخ 18/1/94 لغایت 31/1/94 جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار(ارزیابی کیفی) به آدرس: بندرعباس– بلوار امام خمینی (ره)- اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان مراجعه و از تاریخ 1/2/94 لغایت 23/2/94 نسبت به  تحویل اسناد و مدارک به دبی
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان صبح امروز دوشنبه ساعت 9:30 مهندس مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از فرودگاه بندرعباس دیدن کرد در این دیدار دو ساعته مهندس اسفندیاری و مهندس باقریان ایشان را همراهی میکردند در ابتدای ورود مهندس مه آبادی ضمن مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بررسی های لازم در خصوص روند مدیریت سیلاب  در فرودگاه بندرعباس انجام شده  و به زودی شاهد روند سریع بهسازی ها خواهیم بود . وی در ادامه از ساختمان ترمینال ها بخش های مختلف اداری و فنی عملیاتی فرودگاه بندرعباس بازدید کردند . در ادامه بازدید مهندس بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان از روند فعالیت ها و توسعه فرودگاه بندرعباس گزارشی را ارائه دادند بد
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان، مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از لغو تمامی پروازهای امروز که تا پایان ساعت 22 امشب  به دلیل جاری شدن سیلاب بر روی سطوح پروازمی باشد ، خبرداد. رضا بدیعی فرد با بیان اینکه 90 درصد سطوح پروازی فرودگاه بین المللی بندرعباس به زیر آب فرو رفته است، اظهار کرد: بارش شدید باران که از اواسط شب گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد موجب انحراف مسیر سیل از قسمت شمال شرقی فرودگاه شده و حجم زیادی از آب را وارد سطوح پروازی این فرودگاه کرده است. بدیعی فرد افزود: با توجه به اینکه پیشرفت آب همچنان ادامه دارد، فرودگاه بین المللی بندرعباس بسته اعلام شده است و پیش بینی می شود این تعطیلی تا 48 ساعت آینده ادامه داشته باشد. مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگ