خوش آمدید — امروز شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۷
بندرعباس
امروز شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۴
36°
39°
31°
فردا ۸ شهریور ۱۳۹۴
40°
31°
۹ شهریور ۱۳۹۴
41°
31°
۱۰ شهریور ۱۳۹۴
41°
31°
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
42°
32°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 6513 دبي نشست(15:55) AT72 ترمینال 1 جمعه 15:30 2015-08-28 15:30:00
کيش اير 7089 تهران نشست(15:25) MD82 ترمینال 1 جمعه 15:45 2015-08-28 15:45:00
آسمان 644 تهران نشست(16:40) B722 ترمینال 1 جمعه 16:05 2015-08-28 16:05:00
ايران اير 256 تهران نشست(18:20) MD82 ترمینال 1 جمعه 18:20 2015-08-28 18:20:00
ماهان 1093 تهران نشست(19:15) AB6 ترمینال 1 جمعه 19:20 2015-08-28 19:20:00
فلای دوبی 257 دبي نشست(20:35) B738 ترمینال 1 جمعه 20:45 2015-08-28 20:45:00
ايران اير 338 شيراز نشست(21:30) MD82 ترمینال 1 جمعه 21:20 2015-08-28 21:20:00
آسمان 647 رشت نشست(22:35) B722 ترمینال 1 جمعه 21:25 2015-08-28 21:25:00
کيش اير 7062 كيش نشست(08:05) F100 ترمینال 1 شنبه 08:00 2015-08-29 08:00:00
ماهان 1095 تهران نشست(08:30) B743 ترمینال 1 شنبه 08:15 2015-08-29 08:15:00
آسمان 3849 كيش لغو شد AT72 ترمینال 1 شنبه 08:30 2015-08-29 08:30:00
کيش اير 7065 ابوموسی نشست(10:20) F100 ترمینال 1 شنبه 10:30 2015-08-29 10:30:00
ايران اير 676 دبي طبق برنامه A320 ترمینال 1 شنبه 12:15 2015-08-29 12:15:00
آسمان 3793 شيراز طبق برنامه AT72 ترمینال 1 شنبه 14:50 2015-08-29 14:50:00
کيش اير 7481 مشهد طبق برنامه F100 ترمینال 1 شنبه 16:00 2015-08-29 16:00:00
آسمان 6513 دبي طبق برنامه AT72 ترمینال 1 شنبه 18:30 2015-08-29 18:30:00
ايران اير 256 تهران طبق برنامه A320 ترمینال 1 شنبه 18:40 2015-08-29 18:40:00
آسمان 3702 يزد لغو شد F100 ترمینال 1 شنبه 20:30 2015-08-29 20:30:00
ايران اير 458 تهران طبق برنامه A320 ترمینال 1 شنبه 21:15 2015-08-29 21:15:00
آسمان 644 تهران طبق برنامه B722 ترمینال 1 یک شنبه 07:55 2015-08-30 07:55:00
کيش اير 7062 كيش طبق برنامه F100 ترمینال 1 یک شنبه 08:00 2015-08-30 08:00:00
ماهان 1095 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 1 یک شنبه 08:15 2015-08-30 08:15:00
کيش اير 7065 ابوموسی طبق برنامه F100 ترمینال 1 یک شنبه 10:30 2015-08-30 10:30:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت 2630 اهواز پرواز کرد(12:35) FK50 ترمینال 2 جمعه 12:10 2015-08-28 12:10:00
آسمان 3794 شيراز پرواز کرد(16:35) AT72 ترمینال 2 جمعه 16:10 2015-08-28 16:10:00
کيش اير 7088 تهران پرواز کرد(16:25) MD82 ترمینال 2 جمعه 16:30 2015-08-28 16:30:00
آسمان 646 رشت پرواز کرد(17:30) B722 ترمینال 2 جمعه 16:40 2015-08-28 16:40:00
ايران اير 349 تبريز پرواز کرد(19:20) MD82 ترمینال 2 جمعه 19:05 2015-08-28 19:05:00
ماهان 1092 تهران پرواز کرد(20:40) AB6 ترمینال 2 جمعه 20:40 2015-08-28 20:40:00
فلای دوبی 258 دبي پرواز کرد(22:05) B738 ترمینال 1 جمعه 21:45 2015-08-28 21:45:00
ايران اير 459 تهران پرواز کرد(22:30) MD82 ترمینال 2 جمعه 21:55 2015-08-28 21:55:00
آسمان 645 تهران پرواز کرد(23:25) B722 ترمینال 2 جمعه 22:00 2015-08-28 22:00:00
کيش اير 7064 ابوموسی پرواز کرد(08:45) F100 ترمینال 2 شنبه 08:45 2015-08-29 08:45:00
آسمان 3850 كيش لغو شد AT72 ترمینال 2 شنبه 09:00 2015-08-29 09:00:00
ماهان 1094 تهران پرواز کرد(10:10) B743 ترمینال 2 شنبه 10:00 2015-08-29 10:00:00
کيش اير 7480 مشهد پرواز کرد(11:10) F100 ترمینال 2 شنبه 11:15 2015-08-29 11:15:00
ايران اير 257 تهران پذيرش مسافر در ميز (2,3)- A320 ترمینال 2 شنبه 13:05 2015-08-29 13:05:00
آسمان 6514 دبي طبق برنامه AT72 ترمینال 1 شنبه 15:30 2015-08-29 15:30:00
کيش اير 7063 كيش طبق برنامه F100 ترمینال 2 شنبه 16:45 2015-08-29 16:45:00
آسمان 3794 شيراز طبق برنامه AT72 ترمینال 2 شنبه 19:15 2015-08-29 19:15:00
ايران اير 677 دبي طبق برنامه A320 ترمینال 1 شنبه 19:25 2015-08-29 19:25:00
آسمان 3703 يزد لغو شد F100 ترمینال 2 شنبه 21:00 2015-08-29 21:00:00
ايران اير 459 تهران طبق برنامه A320 ترمینال 2 شنبه 22:00 2015-08-29 22:00:00
آسمان 646 رشت طبق برنامه B722 ترمینال 2 یک شنبه 08:40 2015-08-30 08:40:00
کيش اير 7064 ابوموسی طبق برنامه F100 ترمینال 2 یک شنبه 08:45 2015-08-30 08:45:00
ماهان 1094 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 2 یک شنبه 10:00 2015-08-30 10:00:00
کيش اير 7439 اصفهان طبق برنامه F100 ترمینال 2 یک شنبه 11:15 2015-08-30 11:15:00
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان : به منظورتجلیل وسپاس و ایجاد انگیزه بیشتر و تشکر از زحمات همکاران  دراین روزکه ازسوی دولت روزکارمند نامگذاری گردیده است . علیرضا متین سرپرست اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان : ضمن ارسال پیام تبریک کتبی، به اتفاق معاونین باحضوردردوایر اداری ومالی و عملیاتی این روز را به همکاران تبریک گفته واز زحمات این عزیزان تشکر وقدردانی نمود به طورحتم موفقیت و پیشرفت هر سازمانی به تخصص، تعهد کاری و اخلاقی نیروی انسانی آن وابسته است و هیچ تلاشی در راستای ارتقاء آن بدون کوشش این عزیزان موفق نخواهد بود و بدون ‌شک نادیده گرفتن کرامت و حرمت چنین سرمایه‌ای برای هر نهادی خسارات ‌جبران ناپذیری به بار خواهد داشت . تصاویر
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴
با حضور فرماندار محترم شهرستان بندرلنگه جناب آقای پاسلار و سرپرست محترم فرودگاههای استان هرمزگان جناب آقای متین ، مدیران ، رؤسا ، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه ، پروژه های محوطه سازی و آسفالت روبروی ایستگاه ایمنی زمینی ، جاده دسترسی ایستگاه ناوبری NDB و جاده دسترسی سوختگیری به پارکینک افتتاح شد . مدیر فرودگاه بندرلنگه  حاجی زاده اظهار نمود ؛ آسفالت روبری ایمنی زمینی با اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور به مساحت 7000 متر مربع انجام شد . و همچنین آسفالت جاده دسترسی ایستگاه ناوبری NDB به مساحت 1700 متر مربع و جاده دسترسی سوختگیری به مساحت 2000 متر مربع  که با همکاری شهرداری بندرلنگه انجام شده بود در این مراسم افتتاح شد . 
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
تجلیل از آزادگان فرودگاه  بین المللی بندرعباس به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان صبح چهارشنبه 1394/05/28 به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان دفاع مقدس از اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق به میهن اسلامی در 26 مرداد، مراسمی با حضور،سرپرست اداره کل ، معاونین ، رؤسای ادارت مختلف فرودگاهی و ایثارگران برگزار شد. در این مراسم علیرضا متین سرپرست اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان با بیان اینکه آزادگان منشا اثر در سیستم اداری و اجرایی سازمان هستند تاکید کرد: امروز هرچه داریم به برکت خون شهدا، ایثارگران و آزادگان است که با ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی عزت و اقتدار را برای نظام اسلامی به ارمغان آوردند . در ادامه هریک از آزادگان به بیان خاطرات و نحوه به اسارت در آمدن خود
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
تودیع و معارفه فرمانده یگان پلیس فرودگاه بندرلنگه  صبح شنبه مورخ 24 / 05 / 1394  راس ساعت 00 : 09 صبح در سالن اجتماعات فرودگاه بندرلنگه جلسه ای با حضور مهندس حاجی زاده رئیس فرودگاه بندرلنگه و فرماندهی یگان پلیس فرودگاههای استان هرمزگان جناب سرهنگ دولتیاری و هیئت همراه برگزار گردیده و از خدمات جناب سروان اسدیان خو فرمانده اسبق پلیس فرودگاه تقدیر و تشکر گردیده و همچنین جناب سروان صفری فرمانده جدید یگان پلیس فرودگاه معرفی و معارفه شد .