ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

18:35

IRA 348

تبریز

نشست

19:00

KIS7089

تهران

نشست

19:55

IRG 2646

یزد

نشست

19:55

IRA 338

شیراز

نشست

20:05

IRA 458

تهران

نشست

بندرعباس
امروز: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
33 °
32 °
26 °
01 May 2016
31 °
26 °
02 May 2016
30 °
25 °
03 May 2016
31 °
25 °
04 May 2016
33 °
26 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه نوروز ویژه نوروز

اخبار فرودگاه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

تسليت

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

تسليت

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

صبح امروز در اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان

صبح امروز در اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

تاسيس اولين شرکت مجازي در اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان

مقدمات تاسيس اولين شرکت مجازي در اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

اولين جلسه شوراي اداري سال 1395

برگزاري اولين جلسه شوراي اداري در سال 1395
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

اولين جلسه کميته ايمني

تشکيل اولين جلسه ايمني اداره کل فرودگاههاي استان هرمزگان در سال 1395
۳۱ فروردين ۱۳۹۵

برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان

برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان هرمزگان
۳۱ فروردين ۱۳۹۵

بازديد پرسنل مراقبت پروازازمرکزکنترل دريايي

در این بازدید همکاران اداره مراقبت پرواز از نزدیک با وظایف ، مسئولیت ها ، روشهای عملیاتی و سیستم های گزارش دهی به واحد MRCC آشنا شدند .