خوش آمدید — امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ۰۸:۰۰:۱۷
بندرعباس
امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
24°
34°
22°
فردا ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
32°
22°
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
33°
22°
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
34°
23°
۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
35°
24°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1095 تهران نشست(09:00) B743 ترمینال 1 شنبه 08:55 2015-04-18 08:55:00
ايران اير 676 دبي نشست(10:20) A320 شنبه 10:15 2015-04-18 10:15:00
کيش اير 7065 ابوموسی نشست(10:30) F100 ترمینال 1 شنبه 10:30 2015-04-18 10:30:00
کيش اير 7479 اهواز نشست(15:00) F100 ترمینال 1 شنبه 15:00 2015-04-18 15:00:00
ايران اير 256 تهران نشست(18:35) A320 ترمینال 1 شنبه 18:40 2015-04-18 18:40:00
معراج 2854 تهران لغو شد A320 ترمینال 1 شنبه 19:15 2015-04-18 19:15:00
ماهان 1093 تهران نشست(19:15) A306 ترمینال 1 شنبه 19:20 2015-04-18 19:20:00
ايران اير 346 اصفهان نشست(20:00) F100 ترمینال 1 شنبه 19:50 2015-04-18 19:50:00
آسمان 3702 يزد نشست(20:30) F100 ترمینال 1 شنبه 20:30 2015-04-18 20:30:00
آسمان 6513 دبي لغو شد AT72 ترمینال 1 شنبه 20:50 2015-04-18 20:50:00
ايران اير 458 تهران نشست(21:20) A320 ترمینال 1 شنبه 21:15 2015-04-18 21:15:00
آسمان 3793 شيراز نشست(02:55) F100 ترمینال 1 یک شنبه 00:45 2015-04-19 00:45:00
آسمان 644 تهران نشست(07:45) F100 ترمینال 1 یک شنبه 07:55 2015-04-19 07:55:00
کيش اير 7062 كيش نشست(07:55) F100 ترمینال 1 یک شنبه 08:00 2015-04-19 08:00:00
ماهان 1095 تهران اعلام ورود(09:10) B743 یک شنبه 08:55 2015-04-19 08:55:00
کيش اير 7065 ابوموسی طبق برنامه F100 ترمینال 1 یک شنبه 10:30 2015-04-19 10:30:00
آسمان 6513 دبي لغو شد AT72 ترمینال 1 یک شنبه 10:55 2015-04-19 10:55:00
آسمان 647 رشت طبق برنامه F100 ترمینال 1 یک شنبه 13:30 2015-04-19 13:30:00
نفت 2631 اهواز طبق برنامه FK50 ترمینال 1 یک شنبه 15:25 2015-04-19 15:25:00
ماهان 1093 تهران طبق برنامه A306 ترمینال 1 یک شنبه 19:20 2015-04-19 19:20:00
نفت 2639 شيراز طبق برنامه FK50 ترمینال 1 یک شنبه 19:25 2015-04-19 19:25:00
ايران اير 458 تهران طبق برنامه MD82 ترمینال 1 یک شنبه 21:20 2015-04-19 21:20:00
ايران اير 384 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 1 دو شنبه 08:10 2015-04-20 08:10:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1094 تهران پرواز کرد(10:50) B743 ترمینال 2 شنبه 10:40 2015-04-18 10:40:00
ايران اير 257 تهران پرواز کرد(11:05) A320 ترمینال 2 شنبه 11:05 2015-04-18 11:05:00
کيش اير 7478 اهواز پرواز کرد(11:15) F100 ترمینال 2 شنبه 11:15 2015-04-18 11:15:00
کيش اير 7063 كيش پرواز کرد(15:45) F100 ترمینال 2 شنبه 15:45 2015-04-18 15:45:00
ايران اير 677 دبي پرواز کرد(19:40) A320 ترمینال 1 شنبه 19:25 2015-04-18 19:25:00
معراج 2855 تهران لغو شد A320 ترمینال 2 شنبه 20:15 2015-04-18 20:15:00
ايران اير 347 اصفهان پرواز کرد(21:10) F100 ترمینال 2 شنبه 20:25 2015-04-18 20:25:00
ماهان 1092 تهران پرواز کرد(21:00) A306 ترمینال 2 شنبه 20:40 2015-04-18 20:40:00
آسمان 3703 يزد پرواز کرد(21:20) F100 شنبه 21:00 2015-04-18 21:00:00
آسمان 6514 دبي لغو شد AT72 ترمینال 1 شنبه 21:35 2015-04-18 21:35:00
ايران اير 459 تهران پرواز کرد(22:15) A320 ترمینال 2 شنبه 22:00 2015-04-18 22:00:00
آسمان 3794 شيراز پايان پذيرش مسافر-درب خروج بسته شد F100 ترمینال 2 یک شنبه 01:10 2015-04-19 01:10:00
آسمان 646 رشت پرواز کرد(08:40) F100 ترمینال 2 یک شنبه 08:40 2015-04-19 08:40:00
کيش اير 7064 ابوموسی پرواز کرد(08:45) F100 ترمینال 2 یک شنبه 08:45 2015-04-19 08:45:00
ماهان 1094 تهران طبق برنامه B743 ترمینال 2 یک شنبه 10:45 2015-04-19 10:45:00
کيش اير 7063 كيش طبق برنامه F100 ترمینال 2 یک شنبه 11:15 2015-04-19 11:15:00
آسمان 6514 دبي لغو شد AT72 ترمینال 1 یک شنبه 11:45 2015-04-19 11:45:00
آسمان 645 تهران طبق برنامه F100 ترمینال 2 یک شنبه 14:15 2015-04-19 14:15:00
نفت 2638 شيراز طبق برنامه FK50 ترمینال 2 یک شنبه 15:55 2015-04-19 15:55:00
نفت 2630 اهواز طبق برنامه FK50 ترمینال 2 یک شنبه 19:55 2015-04-19 19:55:00
ماهان 1092 تهران طبق برنامه A306 ترمینال 2 یک شنبه 20:40 2015-04-19 20:40:00
ايران اير 459 تهران طبق برنامه MD82 ترمینال 2 یک شنبه 22:05 2015-04-19 22:05:00
ايران اير 384 چابهار طبق برنامه F100 ترمینال 2 دو شنبه 08:45 2015-04-20 08:45:00
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار (نوبت اول) بدینوسیله به آگهی می‌رساند اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان در نظر دارد پروژه توسعه و تجهیز فرودگاه شهرستان ابوموسی ( احداث ساختمان و سایر) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار و شرکت‌های تأیید صلاحیت شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که دارای رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه و تأسیسات می‌باشند، واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند پس از نشر آگهی از تاریخ 18/1/94 لغایت 31/1/94 جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار(ارزیابی کیفی) به آدرس: بندرعباس– بلوار امام خمینی (ره)- اداره کل فرودگاه‌های استان هرمزگان مراجعه و از تاریخ 1/2/94 لغایت 23/2/94 نسبت به  تحویل اسناد و مدارک به دبی
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان صبح امروز دوشنبه ساعت 9:30 مهندس مه آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور از فرودگاه بندرعباس دیدن کرد در این دیدار دو ساعته مهندس اسفندیاری و مهندس باقریان ایشان را همراهی میکردند در ابتدای ورود مهندس مه آبادی ضمن مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بررسی های لازم در خصوص روند مدیریت سیلاب  در فرودگاه بندرعباس انجام شده  و به زودی شاهد روند سریع بهسازی ها خواهیم بود . وی در ادامه از ساختمان ترمینال ها بخش های مختلف اداری و فنی عملیاتی فرودگاه بندرعباس بازدید کردند . در ادامه بازدید مهندس بدیعی فرد مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان از روند فعالیت ها و توسعه فرودگاه بندرعباس گزارشی را ارائه دادند بد
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان، مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگان از لغو تمامی پروازهای امروز که تا پایان ساعت 22 امشب  به دلیل جاری شدن سیلاب بر روی سطوح پروازمی باشد ، خبرداد. رضا بدیعی فرد با بیان اینکه 90 درصد سطوح پروازی فرودگاه بین المللی بندرعباس به زیر آب فرو رفته است، اظهار کرد: بارش شدید باران که از اواسط شب گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد موجب انحراف مسیر سیل از قسمت شمال شرقی فرودگاه شده و حجم زیادی از آب را وارد سطوح پروازی این فرودگاه کرده است. بدیعی فرد افزود: با توجه به اینکه پیشرفت آب همچنان ادامه دارد، فرودگاه بین المللی بندرعباس بسته اعلام شده است و پیش بینی می شود این تعطیلی تا 48 ساعت آینده ادامه داشته باشد. مدیرکل فرودگاههای استان هرمزگ
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور پانوراما مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان از نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور پانوراما در ترمینال جدید فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان رضا بدیعی فرد با اعلام این خبر افزود : با توجه به  بهره برداری از طبقه دوم ترمینال جدید در چند ماه گذشته که با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال انجام شد وعملا افزایش 2500 متر مربعی از ظرفیت ترمینال را در برداشت نیاز به نصب و راه اندازی  این آسانسورها بیش از پیش احساس گردید و با توجه به نزدیکی ایام عید نوروز و نیاز خدمات دهی بهتر به مسافرین عزیز علاوه برنصب وراه اندازی پله برقی و پله ثابت دو دستگاه آسانسور هیوندا  به همراه روکش پانوراما با اعتباری ب